Ảnh 1 Ảnh 2 Anh 3
 
VinHome Vietnam - An Official Distributor for Yale brand in VietNam market

Home » Products » Hafele - Phụ kiện ngành mộc » Bản lệ bật tủ

Bản lệ bật tủ

Đế bản lề gài trược cho bản lề không giảm chấn
Product code: 311.01.080
Post on 22-07-2018 09:16:48 AM
Price : Contact
Đế bản lề lắp gài trược cho bản lề không giảm chấn, sử dụng với bản lề bật không giảm chấn 311.01.077;311.01.078;311.01.079

Bản lề lọt lòng không giảm chấn
Product code: 311.01.079
Post on 22-07-2018 09:10:43 AM
Price : Contact
Bản lề bật cong nhiều ( lọt lòng) không giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 100 độ, đế bản lề 311.98.700 đặt hàng riêng.

Bản lề trùm nửa không giảm chấn
Product code: 311.01.078
Post on 22-07-2018 09:03:48 AM
Price : Contact
Bản lề bật hơi cong ( trùm nửa) không giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 100 độ, đế bản lề 311.01.080 đặt hàng riêng

Bản lề trùm ngoài không giảm chấn
Product code: 311.01.077
Post on 22-07-2018 07:05:46 AM
Price : Contact
Bản lề bật thẳng ( trùm ngoài) không giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 100 độ, đế bản lề 311.01.080 đặt hàng riêng.

Đế bản lề giảm chấn, gài trượt.
Product code: 311.98.700
Post on 22-07-2018 06:33:18 AM
Price : Contact
đế bản lề gài trượt, sửng dụng cho bản lề giãm chấn 311.88.510; 311.88.511 và 311.88.512

Bản lề lọt lòng giảm chấn
Product code: 311.88.512
Post on 22-07-2018 06:30:29 AM
Price : Contact
Bản lề cong nhiều ( lọt lòng) giảm chấn , góc mở 110 độ, đế nhấn lắp nhanh, mạ Niken bên mặt. Đế bản lề (311.70.550) đặt hàng riệng.

Bản lề trùm nửa giảm chấn
Product code: 311.88.511
Post on 22-07-2018 06:27:59 AM
Price : Contact
Bản lề hơi cong ( trùm nửa) giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 100 độ, đế bản lề 311.98.700 đặt hàng riêng.

Bản lề trùm ngoài giảm chấn
Product code: 311.88.510
Post on 22-07-2018 06:23:16 AM
Price : Contact
Bản lề thẳng ( trùm ngoài) giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 1000, đế bản lề 311.98.700 đặt hàng riêng.

Đế bản lề
Product code: 311.70.550
Post on 21-07-2018 05:01:57 PM
Price : Contact
đế bản lề nhấn gài nhanh, dùng cho bản lề giảm chấm 311.01.500; 311.01.501 và 311.01.502

Bản lề lọt lòng giảm chấn
Product code: 311.01.502
Post on 21-07-2018 04:59:26 PM
Price : Contact
Bản lề cong nhiều ( lọt lòng) giảm chấn , góc mở 110 độ, đế nhấn lắp nhanh, mạ Niken bên mặt. Đế bản lề (311.70.550) đặt hàng riệng.

Bản lề trùm nửa giảm chấn
Product code: 311.01.501
Post on 21-07-2018 04:56:16 PM
Price : Contact
Bản lề hơi cong ( trùm nửa) giảm chấn , góc mở 1100, đế nhấn lắp nhanh, mạ Niken bên mặt. Đế bản lề (311.70.550) đặt hàng riệng.

Bản lề trùm ngoài giảm chấn
Product code: 311.01.500
Post on 21-07-2018 04:36:07 PM
Price : Contact
Bản lề thẳng ( trùm ngoài) giảm chấn , góc mở 1100, đế nhấn lắp nhanh, mạ Niken bên mặt. Đế bản lề (311.70.550) đặt hàng riệng.

Nấp bản lề
Product code: 315.59.008
Post on 20-07-2018 05:15:07 PM
Price : Contact
Nấp bản lề ( tùy chọn) sử dụng cho bản lề giảm chấn Inox 304

Đế bản lề Inox 304
Product code: 315,98.570
Post on 20-07-2018 05:12:19 PM
Price : Contact
Đế bản lề SUS304 sử dụng cho bản lề giảm chấn SUS304 với MSP 315.06.750/315.06.751 và 315.06.752

Bản lề lọt lòng giảm chấn SUS304
Product code: 315.06.752
Post on 20-07-2018 04:42:59 PM
Price : Contact
Bản lề lọt lòng ( cong nhiều) giảm chấn inox 304 , góc mở 1100, đế nhấn lắp nhanh, màu Inox bóng. Đế bản lề (315.98.570) và nắp bản lề (315.59.008) đặt hàng riệng.

Bản lề trùm nửa giảm chấn SUS304
Product code: 315.06.751
Post on 20-07-2018 04:34:51 PM
Price : Contact
Bản lề trùm nửa) ( hơi cong) giảm chấn inox 304 , góc mở 1100, đế nhấn lắp nhanh, màu Inox bóng. Đế bản lề (315.98.570) và nắp bản lề (315.59.008) đặt hàng riệng

Bản lề thẳng giảmcha61mn SUS304
Product code: 315.06.750
Post on 19-07-2018 04:43:43 PM
Price : Contact
Bản lề thẳng giảm chấn inox 304 , góc mở 1100, đế nhấn lắp nhanh, màu Inox bóng. Đế bản lề MSP 315.98.570 và nắp bản lề MSP 315.59.008 ( tùy chọn) đặt hàng riệng.

 
SUPPORT ONLINE
Hotline: 028 6291 6588
Email: sales@vinhomevn.com.vn

(chạm để gọi)

Access Statistics

OnlineOnline : 5

TodayToday : 31

This monthThis month : 928

TotalTotal : 273524

Cart

top