Ảnh 1 Ảnh 2 Anh 3
 
VinHome Vietnam - An Official Distributor for Yale brand in VietNam market

Home » Products » Hafele - Khóa & Phụ kiện cửa » Bộ tay gạt phận thể phong cách hiện đại

Bộ tay gạt phận thể phong cách hiện đại

Tay gạt phân thể cao cấp 901.99.553
Product code: 901.99.553
Post on 13-05-2018 02:47:49 PM
Price : Contact
Vật liệu đồng, màu chrome mờ/màu vàng PVD, chiều dài tay gạt 130mm

Tay gạt phân thể cao cấp 901.99.926
Product code: 901.99.926
Post on 13-05-2018 02:44:23 PM
Price : Contact
Vật liệu đồng, màu chrome mờ/ màu vàng PVD, chiều dài tay 132mm

Tay gạt phân thể cao cấp 901.78.153
Product code: 901.78.153
Post on 13-05-2018 02:40:40 PM
Price : Contact
Vật liệu đồng, màu Chrome ngọc trai đen, chiều dài tay gạt 125

Tay gạt phân thể cao cấp 901.98.810
Product code: 901.98.810
Post on 13-05-2018 02:37:22 PM
Price : Contact
Vật liệu đồng thau, màu Chrome mờ , chiều dài tay gạt 133mm.

Tay gạt phân thể cao cấp 901.76.620
Product code: 901.76.620
Post on 13-05-2018 02:30:55 PM
Price : Contact
Vật liệu đồng thau, màu chrome mờ, chiều dài tay gạt 130mm

Tay gạt phân thể cao cấp (hợp kim nguyên khối) 901.78.283
Product code: 901.78.283
Post on 13-05-2018 02:26:33 PM
Price : Contact
Đúc bằng hợp kim kẽm nguyên khối, màu Chrome mờ, chiều dài 125mm

Tay gạt phân thể hợp kim kẽm - 903.99.530
Product code: 903.99.530
Post on 13-05-2018 02:21:56 PM
Price : Contact
Màu Inox mờ, chiều dài tay gạt 146mm

Tay gạt phân thể hợp kim kẽm - 901.79.874
Product code: 901.79.874
Post on 13-05-2018 02:18:48 PM
Price : Contact
Màu Chrome mờ. chiều dài tay gạt 128mm

Tay gạt phân thể Inox 304 - 903.99.991
Product code: 903.99.991
Post on 13-05-2018 02:15:07 PM
Price : Contact
Màu Inox mờ, chiều dài tay gạt 125mm

Tay gạt phân thể Inox 304 - 903.99.427
Product code: 903.99.427
Post on 13-05-2018 02:12:27 PM
Price : Contact
Màu Inox 304, chiều dài tay gạt 129mm

Tay gạt phân thể Inox 304 - 903.92.686
Product code: 903.92.686
Post on 13-05-2018 02:09:55 PM
Price : Contact
Màu Inox mờ, chiều dài tay gạt 126

Tay gạt phân thể Inox 304 - 903.99.977
Product code: 903.99.977
Post on 13-05-2018 11:45:18 AM
Price : Contact
Màu Inox mờ, chiều dài tay gạt 125mm

Tay gạt phân thể Inox 304 - 903.98.141
Product code: 903.98.141
Post on 13-05-2018 11:39:23 AM
Price : Contact
Màu Inox mờ, Chiều dài tay gạt 123

Tay gạt phân thể Inox 304 - 903.92.656
Product code: 903.92.656
Post on 13-05-2018 11:36:14 AM
Price : Contact
Màu Inox mờ, chiều dài 131.

Tay gạt phân thể Inox 304 - 903.99.967
Product code: 903.99.967
Post on 13-05-2018 11:32:44 AM
Price : Contact
Màu Inox mờ, Kiểu tay thằng, chiều dài 130mm

Tay gạt phân thể Inox 304 (tay nhẹ) 903.92.556
Product code: 903.92.556
Post on 13-05-2018 11:28:29 AM
Price : Contact
Tay rỗng, kiểu tay thẳng, tròn, chiều dài 135mm

Tay gạt phân thể Inox 304 (tay nhẹ) 903.92.586
Product code: 903.92.586
Post on 13-05-2018 11:24:19 AM
Price : Contact
Tay rỗng, Kiễu chữ U chiều dài 140mm

Tay gạt phân thể Inox 304 (tay nhẹ) 903.93.408
Product code: 903.93.408
Post on 13-05-2018 11:17:26 AM
Price : Contact
Tay rỗng, chiều dài 135mm.

 
SUPPORT ONLINE
Hotline: 028 6291 6588
Email: sales@vinhomevn.com.vn

(chạm để gọi)

Access Statistics

OnlineOnline : 2

TodayToday : 52

This monthThis month : 949

TotalTotal : 273545

Cart

top