Ảnh 1 Ảnh 2 Anh 3
 
VinHome Vietnam - An Official Distributor for Yale brand in VietNam market

Home » Products » Hafele - Phụ kiện ngành mộc

Hafele - Phụ kiện ngành mộc

Vỏ khóa nhấn symo 3000
Product code: 234.65.601
Post on 22-07-2018 10:00:06 PM
Price : Contact
Mạ niken, thân hợp kim kẽm, ruột khóa symo 300 đặt hàng riệng

Vỏ khóa gạt (cốp) symo 3000
Product code: 235.88.621
Post on 22-07-2018 09:55:00 PM
Price : Contact
Hộp kim kẽm, mạ niken bóng. cửa dày tối đa 17-22mm. Ruột khóa symo 300 MSP 210.40.600 đặt hàng riêng.

Vỏ khóa 3 ngăn symo 3000
Product code: 234.98.611
Post on 22-07-2018 09:49:28 PM
Price : Contact
Ruột khóa symo 300 MSP 210.40.600 và thanh khóa 3 ngăn 234.99.984 đặt hàng riêng.

Vỏ khóa vuông Symo 3000
Product code: 232.26.621
Post on 22-07-2018 09:43:05 PM
Price : Contact
Thân bằng hợp kim kẽm. cửa dày tối đa 22mm

Ruột khóa tủ Symo 3000
Product code: 214.40.600
Post on 22-07-2018 09:36:14 PM
Price : Contact
Thân hợp kim, bas khóa đồng, 2 chìa, mạ niken

Đế bản lề gài trược cho bản lề không giảm chấn
Product code: 311.01.080
Post on 22-07-2018 02:16:48 PM
Price : Contact
Đế bản lề lắp gài trược cho bản lề không giảm chấn, sử dụng với bản lề bật không giảm chấn 311.01.077;311.01.078;311.01.079

Bản lề lọt lòng không giảm chấn
Product code: 311.01.079
Post on 22-07-2018 02:10:43 PM
Price : Contact
Bản lề bật cong nhiều ( lọt lòng) không giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 100 độ, đế bản lề 311.98.700 đặt hàng riêng.

Bản lề trùm nửa không giảm chấn
Product code: 311.01.078
Post on 22-07-2018 02:03:48 PM
Price : Contact
Bản lề bật hơi cong ( trùm nửa) không giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 100 độ, đế bản lề 311.01.080 đặt hàng riêng

Bản lề trùm ngoài không giảm chấn
Product code: 311.01.077
Post on 22-07-2018 12:05:46 PM
Price : Contact
Bản lề bật thẳng ( trùm ngoài) không giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 100 độ, đế bản lề 311.01.080 đặt hàng riêng.

Đế bản lề giảm chấn, gài trượt.
Product code: 311.98.700
Post on 22-07-2018 11:33:18 AM
Price : Contact
đế bản lề gài trượt, sửng dụng cho bản lề giãm chấn 311.88.510; 311.88.511 và 311.88.512

Bản lề lọt lòng giảm chấn
Product code: 311.88.512
Post on 22-07-2018 11:30:29 AM
Price : Contact
Bản lề cong nhiều ( lọt lòng) giảm chấn , góc mở 110 độ, đế nhấn lắp nhanh, mạ Niken bên mặt. Đế bản lề (311.70.550) đặt hàng riệng.

Bản lề trùm nửa giảm chấn
Product code: 311.88.511
Post on 22-07-2018 11:27:59 AM
Price : Contact
Bản lề hơi cong ( trùm nửa) giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 100 độ, đế bản lề 311.98.700 đặt hàng riêng.

Bản lề trùm ngoài giảm chấn
Product code: 311.88.510
Post on 22-07-2018 11:23:16 AM
Price : Contact
Bản lề thẳng ( trùm ngoài) giảm chấn, đế gài trượt, mạ niken, góc mở 1000, đế bản lề 311.98.700 đặt hàng riêng.

Đế bản lề
Product code: 311.70.550
Post on 21-07-2018 10:01:57 PM
Price : Contact
đế bản lề nhấn gài nhanh, dùng cho bản lề giảm chấm 311.01.500; 311.01.501 và 311.01.502

Bản lề lọt lòng giảm chấn
Product code: 311.01.502
Post on 21-07-2018 09:59:26 PM
Price : Contact
Bản lề cong nhiều ( lọt lòng) giảm chấn , góc mở 110 độ, đế nhấn lắp nhanh, mạ Niken bên mặt. Đế bản lề (311.70.550) đặt hàng riệng.

Bản lề trùm nửa giảm chấn
Product code: 311.01.501
Post on 21-07-2018 09:56:16 PM
Price : Contact
Bản lề hơi cong ( trùm nửa) giảm chấn , góc mở 1100, đế nhấn lắp nhanh, mạ Niken bên mặt. Đế bản lề (311.70.550) đặt hàng riệng.

Bản lề trùm ngoài giảm chấn
Product code: 311.01.500
Post on 21-07-2018 09:36:07 PM
Price : Contact
Bản lề thẳng ( trùm ngoài) giảm chấn , góc mở 1100, đế nhấn lắp nhanh, mạ Niken bên mặt. Đế bản lề (311.70.550) đặt hàng riệng.

Nấp bản lề
Product code: 315.59.008
Post on 20-07-2018 10:15:07 PM
Price : Contact
Nấp bản lề ( tùy chọn) sử dụng cho bản lề giảm chấn Inox 304

Đế bản lề Inox 304
Product code: 315,98.570
Post on 20-07-2018 10:12:19 PM
Price : Contact
Đế bản lề SUS304 sử dụng cho bản lề giảm chấn SUS304 với MSP 315.06.750/315.06.751 và 315.06.752

Bản lề lọt lòng giảm chấn SUS304
Product code: 315.06.752
Post on 20-07-2018 09:42:59 PM
Price : Contact
Bản lề lọt lòng ( cong nhiều) giảm chấn inox 304 , góc mở 1100, đế nhấn lắp nhanh, màu Inox bóng. Đế bản lề (315.98.570) và nắp bản lề (315.59.008) đặt hàng riệng.

1 2  Next page
 
SUPPORT ONLINE
Hotline: 028 6291 6588
Email: sales@vinhomevn.com.vn

(chạm để gọi)

Access Statistics

OnlineOnline : 5

TodayToday : 23

This monthThis month : 920

TotalTotal : 273516

Cart

top