Ruột khóa của phòng
Đăng ngày 13-05-2018 Lúc 10:11'- 1373 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 phần
- Vật liệu : đồng, màu Nickel mờ
- 03 chìa răng cưa
- Chiều dài ( không tính chốt xoay) 70mm (35/35)
- Khóa/ mở cửa bằng chìa bên ngoài.
- Khóa/mở cửa bằng chốt xoay bên trong.