Ảnh 1 Ảnh 2 Anh 3
 
VinHome Vietnam - An Official Distributor for Yale brand in VietNam market

Home » Products » Hafele - Phụ kiện ngành mộc » Bản lệ bật tủ


View full size

Đế bản lề gài trược cho bản lề không giảm chấn

Post on 22-07-2018 02:16:48 PM - 1340 Views Product code: 311.01.080
Price : Contact

Đế bản lề lắp gài trược cho bản lề không giảm chấn, sử dụng với bản lề bật không giảm chấn 311.01.077;311.01.078;311.01.079

Manufacturer : Hafele
Promotion :
The warranty : 1 năm
Place to sell : tại cửa hàng bán lẻ hoặc văn phòng công ty VinHome Vietnam

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
Lắp gài trượt
Maximum characters: 250

Products in this Category

 
SUPPORT ONLINE
Hotline: 028 6291 6588
Email: sales@vinhomevn.com.vn

(chạm để gọi)

Access Statistics

OnlineOnline : 18

TodayToday : 84

This monthThis month : 3953

TotalTotal : 245503

Cart

top